Сублимацията е процес при който мастилата се отпечатват на хартия, след което се изпаряват при температура 180-200 градуса на термо преса и преминават в твърдо състояние влизайки в контакт на молекулярно ниво с материала. Този метод е предназначен за отпечатване на специализирани повърхности (специално третирани за сублимация) или полиестер.

Така се печатат знамена, спортни екипи, чаши, специални сувенири. Качеството на печат е перфектно, цветовете са ярки

СУБЛИМАЦИЯ

Най-добрият пълноцветен печат за полиестер

  • ЧАДЪРИ
  • СПОРТНИ ЕКИПИ
  • ЧАШИ
  • АЛУМИНИЙ
  • СУВЕНИРИ