Създаването на една опаковка е отговорен процес, важно е да се спазват стриктно
административните норми, нормите за функционалност и не на последно място
оптимизиране на разходите за опаковки.
Ще се опитам да подредя стъпките по създаването на една опаковка:
-размери, вместимост, тегло
-материал
-вид печат
-довършителни
-дизайн, предпечат
Обикновено клиентът иска първо да разработи дизайн, а после всичко останало. Това не е
добър подход, защото дизайна и предпечата задължително се съобразяват с останалите параметри.

ОПАКОВКИ

Опаковката е 30% от успеха на вашия продукт.

  • КАРТОН
  • ПВЦ
  • ПОЛИПРОПИЛЕН
  • ПОЛИЕТИЛЕН
  • ВЕЛПАПЕ
  • МУКАВА