За този тип съоръжения се избира специфичен подход на работа, според заданието
и съществуващата ситуация, в този смисъл класифицирането по размери и вид на
материалите е неудачен. Обикновено се комбинират различни методи и техники от
производството на външна реклама. Съществуват и разработени алуминиеви системи
за производство на тотеми и билбордове.

ТОТЕМИ и ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

  • МЕТАЛ
  • АЛУМИНИЙ